اساتید دانشکده

ناصر میرازی

ناصر میرازی

ناصر میرازی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه بیماری لیشمانیوز جلدی و راههای درمانی ان در طب سنتی گیاهی بومی در افغانسان کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/30
مطالعه اثرات آسناپین بر حافظه و یادگیری در موش های صحرایی نر نژاد ویستار صرعی القاء شده با پنتیلن تترازول کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
مطالعه اثر حفاظتی و درمانی سلژیلین بر نقص حافظه و یادگیری القا شده توسط بتا آمیلوئید در موش های صحرایی نر کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/16
بررسی اثر آمی تریپتیلین بر تثبیت حافظه ویادگیری در موش های صحرایی نر نژاد ویستار کیندله شده با پنتیلن تترازول کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
بررسی بیماری دیابت در کشور افغانستان و راه های کنترل و درمان آن در طب سنتی گیاهی بومی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/20
مطالعه اثر عصاره هیدرواتانولی گل گیاه همیشه بهار(Calendula officinalis L.) بر روی پارامترهای خونی در موش های صحرایی نر درمان شده با سیکلوفسفامید کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
نسا احمدی مطالعه اثرات حفاظتی وانیلیک اسید بر حافظه و یادگیری و شکل پذیری سیناپسی در موش های صحرایی نر آلزایمری شده با بتا آمیلوئید کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
لیلا افشار بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه آویشن (Zataria multiflora L.) بر کبد موش های صحرایی نر درمان شده با داروی استاینوفن کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
الهام امینی مطالعه اثر حاد تراتوژنیک پرکلرواتیلن روی جنین موش های صحرایی ماده کارشناسی ارشد 1398/11/01
ساره بیات مطالعه اثر ورزش هوازی و عصاره اتانولی گل بابونه (Maricaria chamoilla L.) بر روی سطح سرمی چربی های خون در موش های صحرایی دیابتی نوع یک کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
فاطمه بهاروند مطالعه اثر محافظتی سرم خون بند ناف بر روی نفروتوکسیسیتی موش های نر القا شده با جنتامایسین کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
شیدا حسامی مطالعه اثر محافظتی شکلات تلخ بر سندروم تخمدان پلی کیستیک در موش های صحرایی القاء شده با لتروزول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
عبدالکریم حسینی مطالعه اثر ضدتشنجی عصاره هیدرواتانولی ریشه گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) در موش های صحرایی نر القا شده با پنتیلن تترازول کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
مریم خزایی بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاهدانه بر بافت کلیه در موش های صحرایی نر القاء شده با جنتامایسین کارشناسی ارشد 1395/06/17
مریم رضایی مطالعه اثر هیپوگلیسمیک عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه مرزه (Satureja montanum L.) در موش های صحرایی نر القاء شده با استرپتوزوسین کارشناسی ارشد 1394/06/25
سارا رنجبریان مطالعه اثر هیپوگلیسمیک عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شوید(Anetum graveolens L.) در موش های صحرایی نر سالم و دیابتی القاء شده با استرپتوزوتوسین کارشناسی ارشد 1394/06/22
فاطمه زارعی بررسی رابطه فشار خون ، سن و مصرف مواد مخدر توسط مادران در میزان ابتلای زردی فیزیولوژیک نوزادان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
سید رضا سیدی ارزیابی ویژگی های رویان شناختی در رخی از گونه های تیره چتریان Umbelliferae (Apiaceae) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
زهره سلیمانی بررسی اثر عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina L.) بر روند اسپرماتوژنز موش های صحرایی نر القاء شده با CCL4 کارشناسی ارشد 1394/06/25
مریم سلیمانی مطالعه اثر ضد دردی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه مرزه در موش های نر دیابتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
سمیرا شامخی رجب پور مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی میوه عناب (Zizyphus jujbe L.) در موش های صحرایی مبتلا به سندرم تمدان پلی کیستیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
حمید شوکتی بصیر مطالعه ی اثرات حفاظتی شکلات تلخ بر شکل پذیری سیناپسی، حافظه، یادگیری و اضطراب در موش های صحرایی نر آلزایمری کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/04
سمانه صفری مطالعه اثرات حفاظتی پلی کوزانول بر حافظه و یادگیری و شکل پذیری سیناپسی در شکنج دندانه ای هیپوکمپ در موش های صحرایی نر آلزایمری کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
بهنام طاهرخانی مطالعه اثر عصاره هیدرواتانولی دانه انگور (Vitis vinifera L.) بر پارامترهای خونی در موش های صحرایی نر القاء شده با سیکلوفسفامید کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
لیلا یعقوبی مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی چای کوهی (Hypericum perforatum L.) بر پارامترهای خونی در موش های صحرایی نر القاء شده با Cyclophosphamide کارشناسی ارشد 1394/06/28
مریم غلامی بررسی اثر هماتوپوئتیکی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه حرا در موش های صحرایی نر سالم و القء شده با تتراکلرید کربن کارشناسی ارشد 1394/06/28
مژگان قبادی پور بررسی اثرات عصاره گیاه غافث (Agrimonia eupatoria L.) بر کبد سیروتیک موش های حرایی نر دکتری دانلود 1396/04/25
سمیه مسلسل مطالعه اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه به لیمو(Lippia citrodora L.) و ویتامین D برسندرم تخمدان پلی کیستیک در موش های سوری القا شده با استرادیول والرات. کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/14
سیده ناهید موثق بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرواالکلی برگ گیاه حرا(Avicennia marina L.) بر روی کلیه های موش های صحرایی نر القاء شده با تتراکلرید کربن کارشناسی ارشد 1394/06/22
الهام نوربار بررسی اثر التیام بخشی عصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) بر زخم پوستی در موش های صحرایی نر دیابتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آندوکرینولوژی پیشرفته 2016508 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00)
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 2016506 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/21 (10:00 - 12:00)
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016398 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (14:00 - 16:00)
فیزیولوژی تولیدمثل 2016510 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00)
فیزیولوژی حواس 2016513 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00)
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016398 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
آندوکرینولوژی پیشرفته 2016508 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 2016506 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016398 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی تولیدمثل 2016510 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00)
فیزیولوژی حواس 2016513 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016398 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
آندوکرینولوژی پیشرفته 2016508 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 2016506 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30)
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016398 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی تولیدمثل 2016510 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
فیزیولوژی حواس 2016513 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
آندوکرینولوژی پیشرفته 2016508 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 2016506 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016398 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2