اساتید دانشکده

ناصر میرازی

ناصر میرازی

ناصر میرازی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی اثر آمی تریپتیلین بر تثبیت حافظه ویادگیری در موش های صحرایی نر نژاد ویستار کیندله شده با پنتیلن تترازول کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
مطالعه بیماری لیشمانیوز جلدی و راههای درمانی ان در طب سنتی گیاهی بومی در افغانسان کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/30
مطالعه اثر عصاره هیدرواتانولی گل گیاه همیشه بهار(Calendula officinalis L.) بر روی پارامترهای خونی در موش های صحرایی نر درمان شده با سیکلوفسفامید کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
مطالعه اثر حفاظتی و درمانی سلژیلین بر نقص حافظه و یادگیری القا شده توسط بتا آمیلوئید در موش های صحرایی نر کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/16
بررسی بیماری دیابت در کشور افغانستان و راه های کنترل و درمان آن در طب سنتی گیاهی بومی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/20
مطالعه اثرات آسناپین بر حافظه و یادگیری در موش های صحرایی نر نژاد ویستار صرعی القاء شده با پنتیلن تترازول کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
محمدعزیز امیرزی بررسی بیماری دیابت در کشور افغانستان و راه های کنترل و درمان آن در طب سنتی گیاهی بومی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/20
آیدا شهابی باهر مطالعه اثر عصاره هیدرواتانولی گل گیاه همیشه بهار(Calendula officinalis L.) بر روی پارامترهای خونی در موش های صحرایی نر درمان شده با سیکلوفسفامید کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
عبدالرئوف صمیم مطالعه بیماری لیشمانیوز جلدی و راههای درمانی ان در طب سنتی گیاهی بومی در افغانسان کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/30
الهام فرهادی مطالعه اثرات آسناپین بر حافظه و یادگیری در موش های صحرایی نر نژاد ویستار صرعی القاء شده با پنتیلن تترازول کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
بهنام محمدپور مطالعه اثر حفاظتی و درمانی سلژیلین بر نقص حافظه و یادگیری القا شده توسط بتا آمیلوئید در موش های صحرایی نر کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/16
سهیلا نیازی بررسی اثر آمی تریپتیلین بر تثبیت حافظه ویادگیری در موش های صحرایی نر نژاد ویستار کیندله شده با پنتیلن تترازول کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
نسا احمدی مطالعه اثرات حفاظتی وانیلیک اسید بر حافظه و یادگیری و شکل پذیری سیناپسی در موش های صحرایی نر آلزایمری شده با بتا آمیلوئید کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
لیلا افشار بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه آویشن (Zataria multiflora L.) بر کبد موش های صحرایی نر درمان شده با داروی استاینوفن کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
الهام امینی مطالعه اثر حاد تراتوژنیک پرکلرواتیلن روی جنین موش های صحرایی ماده کارشناسی ارشد 1398/11/01
ساره بیات مطالعه اثر ورزش هوازی و عصاره اتانولی گل بابونه (Maricaria chamoilla L.) بر روی سطح سرمی چربی های خون در موش های صحرایی دیابتی نوع یک کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
فاطمه بهاروند مطالعه اثر محافظتی سرم خون بند ناف بر روی نفروتوکسیسیتی موش های نر القا شده با جنتامایسین کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
شیدا حسامی مطالعه اثر محافظتی شکلات تلخ بر سندروم تخمدان پلی کیستیک در موش های صحرایی القاء شده با لتروزول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
عبدالکریم حسینی مطالعه اثر ضدتشنجی عصاره هیدرواتانولی ریشه گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) در موش های صحرایی نر القا شده با پنتیلن تترازول کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
مریم خزایی بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاهدانه بر بافت کلیه در موش های صحرایی نر القاء شده با جنتامایسین کارشناسی ارشد 1395/06/17
مریم رضایی مطالعه اثر هیپوگلیسمیک عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه مرزه (Satureja montanum L.) در موش های صحرایی نر القاء شده با استرپتوزوسین کارشناسی ارشد 1394/06/25
سارا رنجبریان مطالعه اثر هیپوگلیسمیک عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شوید(Anetum graveolens L.) در موش های صحرایی نر سالم و دیابتی القاء شده با استرپتوزوتوسین کارشناسی ارشد 1394/06/22
فاطمه زارعی بررسی رابطه فشار خون ، سن و مصرف مواد مخدر توسط مادران در میزان ابتلای زردی فیزیولوژیک نوزادان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
سید رضا سیدی ارزیابی ویژگی های رویان شناختی در رخی از گونه های تیره چتریان Umbelliferae (Apiaceae) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
زهره سلیمانی بررسی اثر عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina L.) بر روند اسپرماتوژنز موش های صحرایی نر القاء شده با CCL4 کارشناسی ارشد 1394/06/25
مریم سلیمانی مطالعه اثر ضد دردی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه مرزه در موش های نر دیابتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
سمیرا شامخی رجب پور مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی میوه عناب (Zizyphus jujbe L.) در موش های صحرایی مبتلا به سندرم تمدان پلی کیستیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
حمید شوکتی بصیر مطالعه ی اثرات حفاظتی شکلات تلخ بر شکل پذیری سیناپسی، حافظه، یادگیری و اضطراب در موش های صحرایی نر آلزایمری کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/04
سمانه صفری مطالعه اثرات حفاظتی پلی کوزانول بر حافظه و یادگیری و شکل پذیری سیناپسی در شکنج دندانه ای هیپوکمپ در موش های صحرایی نر آلزایمری کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
بهنام طاهرخانی مطالعه اثر عصاره هیدرواتانولی دانه انگور (Vitis vinifera L.) بر پارامترهای خونی در موش های صحرایی نر القاء شده با سیکلوفسفامید کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
لیلا یعقوبی مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی چای کوهی (Hypericum perforatum L.) بر پارامترهای خونی در موش های صحرایی نر القاء شده با Cyclophosphamide کارشناسی ارشد 1394/06/28
مریم غلامی بررسی اثر هماتوپوئتیکی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه حرا در موش های صحرایی نر سالم و القء شده با تتراکلرید کربن کارشناسی ارشد 1394/06/28
مژگان قبادی پور بررسی اثرات عصاره گیاه غافث (Agrimonia eupatoria L.) بر کبد سیروتیک موش های حرایی نر دکتری دانلود 1396/04/25
سمیه مسلسل مطالعه اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه به لیمو(Lippia citrodora L.) و ویتامین D برسندرم تخمدان پلی کیستیک در موش های سوری القا شده با استرادیول والرات. کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/14
سیده ناهید موثق بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرواالکلی برگ گیاه حرا(Avicennia marina L.) بر روی کلیه های موش های صحرایی نر القاء شده با تتراکلرید کربن کارشناسی ارشد 1394/06/22
الهام نوربار بررسی اثر التیام بخشی عصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) بر زخم پوستی در موش های صحرایی نر دیابتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی تولیدمثل 2016510 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
فیزیولوژی حواس 2016513 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016596 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016398 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آندوکرینولوژی پیشرفته 2016508 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 2016506 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/10 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016398 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
فیزیولوژی تولیدمثل 2016510 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
فیزیولوژی حواس 2016513 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016398 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آندوکرینولوژی پیشرفته 2016508 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 2016506 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016398 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فیزیولوژی تولیدمثل 2016510 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
فیزیولوژی حواس 2016513 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016398 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آندوکرینولوژی پیشرفته 2016508 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 2016506 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی فیزیولوژی جانوری 2016398 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فیزیولوژی تولیدمثل 2016510 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2