دوره کارشناسی

آیین نامه های آموزشی

فرم ها و آئین نامه ها

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

مجوز حضور دانشجو خارج از ساعت اداری
فرم تدارک جلسه دفاع
مشخصات کلی ، برنامه آموزشی و دوره کارشناسی زیست شناسی  
فرم خدمات VPN جهت دانشجویان
فرم  12 درخواست اخذ دوره تابستانی
فرم انتخاب استاد راهنما جهت رساله
فرم تدارکات جلسه دفاع سمینار
فرم تقاضای مجوز خودورو جهت بازدیدهای علمی
فرم تقاضای خودرو
فرم تمدید سنوات نیم سال پنجم
فرم تمدید سنوات نیم سال ششم
فرم داوری پایان نامه
فرم کنترل وضعیت
لیست دانشجویان گردش علمی
فرم بررسی درخواستهای آموزشی
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و منابع کتابخانه ای
فرم درخواست مجوز خودرو جهت بازدیدهای علمی دانشجویان
فرم درخواست حضور در آزمایشگاه ، کارگاه ، گلخانه ،  مزرعه و اسکان در خوابگاه دانشگاه