سازمان دانشکده

رحیم محمودوند 
معاونت پژوهشی
دانشیار
آمار
اتاق: -
پست الکترونیکی: r.mahmoudvand@basu.ac.ir

 

توضیحات:

1- تهیه و تنظیم برنامه راهبردی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

2- گرد آوری و اطلاع رسانی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی مربوط به دوره دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد

3- فعال سازی شورای تحصیلات تکمیلی و تهیه مصوبات اجرایی آن به منظور تسهیل و یکنواخت شدن مقررات آموزشی دانشجویان در دانشگاه

4- تهیه آمار و اطلاعات کلی دانشجویان بر اساس معیار های سال ورودی و گروه آموزشی

5- برگزاری کارگاه های اختصاصی به منظور توانمند سازی دانشجویان و اساتید در خصوص شیوه های آموزش و پژوهش در دوره های تحصیلات تکمیلی

6- تهیه برنامه درسی دانشجویان در رشته های مختلف و تطبیق آن با نیازهای جامعه

7- اطلاع رسانی و تسهیل روند تامین بودجه پروپوزال ها و طرح های تحقیقاتی دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی

8- تهیه و تنظیم فرم های انتخاب، ارزیابی و تعیین نمره پایان نامه دانشجویان به منظور نظارت و کنترل دقیق تر این فرایند ها

9- تدوین سیاست های تشویقی برای دانشجویان به منظور افزایش تولیدات علمی