سمینارها و پایان نامه ها

24 اسفند ماه 1400 - در ساعت : 14:30

آنلاین کارشناسی ارشد - رشته: فیزیک خانم : شهناز قادرپور

25 اسفند ماه 1400 - در ساعت : 14

آنلاین کارشناسی ارشد - ریاضی کاربردی خانم عرفانه مولوی

25 اسفند ماه 1400 - در ساعت : 12:30

آنلاین کارشناسی ارشد - ریاضی کاربردی خانم نازنین زهرا زارعی

25 اسفند ماه 1400 - در ساعت: 11:30

آنلاین کارشناسی ارشد - ریاضی کاربردی خانم صبا کردکریمی

24 اسفند ماه 1400 - در ساعت: 10

آنلاین کارشناسی ارشد - رشته: علوم زمین آقای حمید اربابی

23 اسفند ماه 1400 - در ساعت: 14

کارشناسی ارشد - رشته: علوم زمین خانم سوسن ابراهیمی

23 اسفند ماه 1400 - در ساعت: 14

کارشناسی ارشد - رشته: فیزیک آقای مهران نوروزی

23 اسفند ماه 1400 - در ساعت: 11:30

کارشناسی ارشد - رشته: فیزیک خانم زینب هاشمی

23 اسفند ماه 1400 - در ساعت: 11

کارشناسی ارشد - رشته: علوم زمین خانم مرضیه یاری

23 اسفند ماه 1400 - در ساعت: 10:00

دکتری - رشته: علوم زمین آقای میلاد طاهری

22 اسفند ماه 1400 - در ساعت: 11:30

کارشناسی ارشد - رشته: ریاضی محض خانم رضوان غفاری

در تاریخ: 18 اسفند ماه 1400 در ساعت: 10

کارشناسی ارشد - رشته: علوم زمین خانم مریم فریدی

99/09/22 ساعت 9 صبح

به صورت آنلاین زمین شناسی سلیمانی عاطفه

1400/04/07 ساعت 11 الی 12

به صورت آنلاین - فیزیک مینا خدامرادی مهند

1400/04/01 ساعت 11:30 الی 12:30

به صورت آنلاین - فیزیک زینب هاشمی

1400/03/31 ساعت 10 الی 12

به صورت آنلاین - زیست شناسی بهاره خوش فطرت

1400/03/26 ساعت 14 الی 15

به صورت آنلاین - فیزیک مهران نوروزی

1400/03/26 ساعت 12 الی 13

به صورت آنلاین - ریاضی پانته آ شهبازی

نمایش 1 - 20 از 75 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 4