سمینارها و پایان نامه ها

1401/12/2

سمینار دکتری خانم مهسا امین صالحی

1401/11/18

حضوری امیرحسین احمدی مقدم

1401/10/19

حضوری کارشناسی ارشد آقای شاکر عبدالمحمدی

1401/10/21

حضوری کارشناسی ارشد خانم رویا رضایی

1401/10/20 ساعت 14

حضوری دکتری خانم بتول نعمتی

29 شهریور ماه 1401

حضوری - کارشناسی ارشد - رشته: فیزیک خانم آیدا مرادی

29 شهریور ماه 1401

حضوری - دکتری - رشته: علوم زمین خانم سیده اعظم موسوی

28 شهریور ماه 1401

حضوری - کارشناسی ارشد - رشته: فیزیک خانم سمیرا شعبانی بهاری

28 شهریور ماه 1401

حضوری - کارشناسی ارشد - رشته: علوم زمین خانم نیلوفر نجاره

28 شهریور ماه 1401 - ساعت 11

حضوری - کارشناسی ارشد - رشته: فیزیک آقای امیر حاج بابایی

29 تیر ماه 1401 - در ساعت : 12:00

حضوری - دکتری - رشته : ریاضی آقای جلال چولکی

29 تیر ماه 1401 - در ساعت : 11:00

حضوری - دکتری - رشته : فیزیک خانم مریم وزیر نیا

نمایش 1 - 20 از 98 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 5