سمینارها و پایان نامه ها

99/09/22 ساعت 9 صبح

به صورت آنلاین زمین شناسی سلیمانی عاطفه

1400/04/07 ساعت 11 الی 12

به صورت آنلاین - فیزیک مینا خدامرادی مهند

1400/04/01 ساعت 11:30 الی 12:30

به صورت آنلاین - فیزیک زینب هاشمی

1400/03/31 ساعت 10 الی 12

به صورت آنلاین - زیست شناسی بهاره خوش فطرت

1400/03/26 ساعت 14 الی 15

به صورت آنلاین - فیزیک مهران نوروزی

1400/03/26 ساعت 12 الی 13

به صورت آنلاین - ریاضی پانته آ شهبازی

1400/03/23 ساعت 17 الی 18

به صورت آنلاین - فیزیک رضا ترکمان

1400/03/23 ساعت 19 الی 17

به صورت آنلاین - فیزیک شایان بیرانوند

1400/03/23 ساعت 10 الی 12

به صورت آنلاین - زیست شناسی مهشاد حیدری

1400/03/22 ساعت 10 الی 12

به صورت آنلاین - زیست شناسی احمد رستمخانی

1400/03/18 ساعت 15 الی 16

به صورت آنلاین - زیست شناسی محمد قربانی

1400/03/18 ساعت 14 الی 15

به صورت آنلاین - زیست شناسی سارا قربانی

1400/03/18

به صورت آنلاین - زیست شناسی نسرین عبداله پور

1400/03/18 ساعت 10 الی 11

به صورت آنلاین - زیست شناسی حمید نظری

1400/03/18 ساعت 11 الی 11:30

به صورت آنلاین - زیست شناسی حسین نظری رباط

1400/03/18 ساعت 10:30 الی 11

به صورت آنلاین - زیست شناسی فاطمه نصرتی ضحاک

1400/03/18 ساعت 10 الی 11

به صورت آنلاین - زیست شناسی محمد مومنی آیین

نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 4