اساتید دانشکده

فریدون سموات

فریدون سموات

فریدون سموات   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محاسبه سطح مقطع کل یونش و برانگیختگی در اثر برخورد الکترون با مولکولها دکتری دانلود 1398/06/14
نسیم غلامی محاسبه سطح مقطع کل یونش و برانگیختگی در اثر برخورد الکترون با مولکولها دکتری دانلود 1398/06/14
زهرا ایینه وند مطالعه نظری و طراحی یک مولد فشرده ساز شار مغناطیسی غیرانفجاری با سیم پیچ متراکم شونده کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/13
زهرا آئینه وند مطالعه نظری و طراحی یک مولد فشرده ساز شار مغناطیسی غیرانفجاری با سیم پیچ متراکم شونده کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/21
مریم بختیار بررسی ساختار الماس، با استفاده از پراکندگی یون های کم انرژی کارشناسی ارشد 1396/06/01
علیرضا داودی مطالعه خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی پروسکایتCsPbI_3 با استفاده از روش تابعی چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
میثم ریوفی ساخت و بررسی بهینه سازی سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/28
محسن عامری ساخت و شبیه سازی سلولهای خورشیدی رنگدانه ای نانوساختار دکتری دانلود 1396/04/04
حسین عبدی شایگان ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی رنگدانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
زهرا فریدونی اثر عملیات حرارتی بر ساختار و رفتار فیزیکی فیلم نازک طلا کارشناسی ارشد 1393/04/02
کژال معتمدی تهیه نانو لایه های نازک طلا و قلع و مطالعه خواص فیزیکی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/04
پیمان مهدوی کیا بررسی ویژگی های فیزیکی (ساختاری) لایه های نازک مس-قلع بر روی زیرلایه های شیشه ای به روش پرتو الکترونی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/10
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد 1 2018304 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
فیزیک پایه1 2018368 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فیزیک عمومی 1 2018002 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد 1 2018304 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/09 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 2018290 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 2018125 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
موضوعات ویژه 1 2018301 3 01 نامشخص 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1