اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 27 و 28 مهرماه

  اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع  خانم یگانه فدایی دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد رشته: علوم زمین گرایش: زمین ساخت استاد راهنما: آقای دکتر امیرحسین صدر در...
سه‌شنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 26 مهرماه

  اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع  خانم زهره مرجانی دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد رشته: علوم زمین گرایش: زمین شناسی زیست محیطی استاد راهنما: آقای دکتر ...
یک‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 18 مهرماه

    اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع  خانم پروانه کیانی دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد رشته: ریاضی کاربردی گرایش: بهینه سازی استاد راهنما: آقای...
شنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 7 مهر ماه ( گروه ریاضی )

  اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع  خانم روناک محمودیان دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد رشته: ریاضی کاربردی گرایش: رمز و کد استاد راهنما: آقای دکتر  رضا...
سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰