دهمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

دهمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن در دانشگاه بوعلی سینا برگزار می گردد.
26 05 2024

تقویم برگزاری سمینارهای دانشکده علوم پایه (نیمسال 992 )

تقویم برگزاری سمینارهای دانشکده علوم پایه (نیمسال 992 ) به اطلاع می رساند که تمامی اطلاعات ذیل در منوی آموزش ،...
03 08 2021