اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع نوع: Type: حضوری - مقطع: Segment: کارشناسی ارشد رشته علوم زمین عنوان: Title: اطلاعیه...
01 01 2024

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 27 و 28 مهرماه

صفحه اصلی جزئیات خبر اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 27 و 28 مهرماه 18 10 2021 21:41 کد خبر : 3782470 تعداد بازدید : 301...
19 10 2021

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 26 مهرماه

صفحه اصلی جزئیات خبر اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 26 مهرماه 17 10 2021 02:45 کد خبر : 3782487 تعداد بازدید : 263 ...
17 10 2021

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 6 و 7 مهر ماه

صفحه اصلی جزئیات خبر اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 6 و 7 مهر ماه 26 09 2021 05:32 کد خبر : 3782536 تعداد بازدید : 218 ...
26 09 2021