وبینار دانشجویی

05 05 2023 23:11
کد خبر : 3781300
تعداد بازدید : 687

 

 

 

 

 

 

 

وبینار دانشجویی به زبان انگلیسی در دانشکده علوم پایه  برگزار می گردد:

   :عنوان   Morphometrics in the age of machine learning

سخنران:

آقای نیما محسنی

دانشجوی دکتری رشته Paleo-Genomincs دانشگاه لوند، سوئد

در تاریخ 1402/02/19

ازساعت 2:301 تا ساعت 14:00

به آدرس اینترنتی:https://vc.basu.ac.ir/res_bsci