نحوه اخذ دروس معرفی به استاد به صورت غیر حضوری

نحوه اخذ دروس معرفی به استاد به صورت غیر حضوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

فرآیند برگزاری امتحانات معرفی به استاد

1. دانشجویان ابتدا فرم درخواست اخذ دروس معرفی به استاد را از سایت دانشگاه بوعلی سینا – دانشکده ها - دانشکده علوم پایه دریافت و پس از تکمیل و امضای فرم مربوطه، تصویر آن را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
Science.basu@gmail.com
2 . به دانشجویان جهت اطمینان از وصول درخواست، پاسخی مبنی بر اعلام وصول فقط از طریق ایمیل ارسال میگردد.
3 . در خواست دانشجویان توسط کارشناسان محترم مستقر در گروههای آموزشی بررسی شده و در صورت واجد شرایط بودن اخذ دروس معرفی به استاد، استاد درس، تاریخ، ساعت ونحوه برگزاری امتحان ) حضوری یا غیر حضوری( مشخص میشود و دروس در کارنامه دانشجو ثبت خواهد شد.
4 . نام استاد و تاریخ برگزاری از طریق تلفن ثبت شده دانشجو در فرم درخواست، از طریق کارشناس محترم مستقر در گروه آموزشی به دانشجو اطلاع رسانی میشود.
5 . دانشجو پس از هماهنگی با استاد مربوطه به صورت حضوری یا غیر حضوری در آزمون شرکت میکند.
چند تذکر:
 برگزاری امتحان دروس معرفی به استاد به صورت غیر حضوری، فقط در شرایط خاص و با ذکر دلایل موجه امکان پذیر خواهد بود.
 برای برگزاری آزمون به صورت غیر حضوری لازم است دانشجو از طریق سامانه گلستان- پیشخوان خدمت-درخواستهای آموزشی- کمیته منتخی اموزشی، درخواست خود را ارسال نماید.
 اخذ دروس معرفی به استاد منوط به ثبت نهایی تمام نمرات دروس نیمسال میباشد.
 دانشجویان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مسقر در گروههای آموزشی خود تماس
بگیرند.
 دانشجویان میتوانند جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان مستقر در گروه های آموزشی خود تماس بگیرند.

دانشجویان می توانند پس از دانلود و مطالعه فایل ها به صورت غیر حضوری اقدام فرمایند.

فایل PDF جهت مطالعه  معرفی به استاد

فایل WORD   برگ درخواست معرفی به استاد