فراخوان

فراخوان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

شایسته است فرم های درخواست کنندگان حداکثر تا پایان اسفندماه 1400 به آدرس پست الکترونیکی زیر فرستاده شود.

basic@ias.ac.ir

 
حداکثر سن نامزد پژوهشگر جوان تا پایان سال  باید 40 سال بوده ، دارای مدرک دکتری و ملیت ایرانی باشد.
جهت دریافت فرم ها به سایت فرهنگستان علوم - گروه های علمی - گروه علوم پایه - فراخوان جایزه ابوریحان به آدرس زیر مراجعه نمایید.