جایگاه زمین شناسی در کشور

جایگاه زمین شناسی در کشور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

 

جایگاه زمین شناسی در کشور
 
سخنرانان : دکتر حسن محسنی و دکتر رضا علی پور از دانشگاه بوعلی سینا
 دکتر منصور قربانی رئیس انجمن زمین شناسی ایران و استاد دانشگاه شهید بهشتی
زمان: 
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱،ساعت ۱۰ تا ۱۲
مکان:
سالن سینما دانشکده علوم پایه
ورود به این سمینار برای همه آزاد می باشد.
 
برای تمامی شرکت کنندگان در این رویداد گواهی معتبر صادر خواهد شد