انتصاب معاونت پژوهشی

انتصاب معاونت پژوهشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر محمد ملک جانی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به عنوان معاونت پژوهشی منصوب گردید.

جناب آقای دکتر محمد ملک جانی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به مدت 2 سال به عنوان معاونت پژوهشی منصوب گردید.

قابل ذکر است پیش از این آقای دکتر بابک ژاله این مسئولیت را بر عهده داشتند.

دانشکده علوم پایه ، ضمن عرض تبریک به آقای دکتر محمد ملک جانی و آرزوی موفقیت برای ایشان و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر بابک ژاله در طول تصدی این پست قدردانی می نماید.