اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 22 و 24 شهریور ماه

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 22 و 24 شهریور ماه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
آقای رضا ممیوند
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: ریاضی کاربردی
گرایش: رمز و کد
استاد راهنما: آقای دکتر رضا  قاسمی
در تاریخ: 22 شهریور ماه 1400
در ساعت: 11
 از پایان نامه ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
خانم مهین محمدی
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: فیزیک
گرایش: هسته ای
استاد راهنما: خانم دکتر نعیمه اولنج
در تاریخ: 24 شهریور ماه 1400
در ساعت: 11
 از پایان نامه ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.