اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 21 و 22 دی ماه

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 21 و 22 دی ماه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
  خانم پریا شریفیان
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: زیست شناسی جانوری
گرایش: فیزیولوژی
استاد راهنما: آقای دکتر سیامک یاری
 استاد مشاور: خانم دکتر پریسا حسنین
در تاریخ: 21 دی ماه 1400
در ساعت: 10
  از رساله ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
  خانم سارا شکیبا
دانشجوی مقطع: دکتری
رشته: علوم زمین
گرایش: پترولوژی
استاد راهنما: آقای دکتر علی اصغر سپاهی
در تاریخ: 22 دی ماه 1400
در ساعت: 14
 از رساله ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.