اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 18 دی ماه

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 18 دی ماه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
  خانم زهرا کیهانی الوندی
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: علوم زمین
گرایش: زمین شناسی مهندسی
استاد راهنما: آقای دکتر  ابراهیم طالع فاضل
در تاریخ: 18 دی ماه 1400
در ساعت: 10
 از رساله ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
در این مراسم شرکت نمایند.