اعضای هیات علمی

نمایش 13 نتیجه
از 1
 
سیامک یاری

سیامک یاری

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حسن باب الحوائجی

حسن باب الحوائجی

 (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
عبدالکریم چهرگانی راد

عبدالکریم چهرگانی راد

استاد 
پست الکترونیکی: 
change-logo

شهره حسامی

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
مسعود رنجبرمبارکه

مسعود رنجبرمبارکه

استاد 
پست الکترونیکی: 
اتابک روحی امینجان

اتابک روحی امینجان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
عباس شاهسواری

عباس شاهسواری

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
بهروز عشقی ملایری

بهروز عشقی ملایری

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
مرتضی عطری

مرتضی عطری

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
رویا کرمیان

رویا کرمیان

استاد 
پست الکترونیکی: 
حیدرعلی مالمیر

حیدرعلی مالمیر

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فریبا محسن زاده

فریبا محسن زاده

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
ناصر میرازی

ناصر میرازی

استاد 
پست الکترونیکی: 
نمایش 13 نتیجه
از 1