فرصت دفاع از پایان نامه و رساله (پارسا) کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال 4012

05 09 2023 07:04
کد خبر : 3781137
تعداد بازدید : 499

 

 

 بدین وسیله به استحضار می رساند دانشجویان ذکوری که دارای معافیت تحصیلی تا تاریخ 1402/06/31 می باشند از این موضوع مستثنی بوده و می بایست تا پیش از تاریخ مذکور ( 1402/06/31 ) از پایان نامه خود دفاع نمایند. بدیهی است، درج تاریخ دفاع بعد از این تاریخ، مشکلات فراوانی را از نظر نظام وظیفه ایجاد خواهد کرد.