بازگشت به صفحه کامل

پذیرش دانشجو بدون آزمون دانشگاه های شیراز - صنعتی اصفهان - رازی - مراغه - تربیت مدرس - ارومیه در مقطع کارشناسی ارشد

پذیرش دانشجو بدون آزمون دانشگاه های شیراز - صنعتی اصفهان - رازی - مراغه - تربیت مدرس - ارومیه در مقطع کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

پذیرش دانشجو بدون آزمون دانشگاه های شیراز - صنعتی اصفهان - رازی - مراغه - تربیت مدرس - ارومیه در مقطع کارشناسی ارشد ،  از بین دانشجویان برتر، دانشجوی بدون آزمون می پذیرند.جهت اطلاعات بیشتر به فایلهای پیوست مراجعه کنید.

 

 

دانشگاه شیراز

دانشگاه ارومیه

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه مراغه

دانشگاه رازی

دانشگاه صنعتی اصفهان