آخرین اخبار

    کسب جایزه دکتر یعقوب پور (رشته ی زمین شناسی) توسط خانم نرگس دانشور ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی    معاونت پژوهشی دانشکده علوم پایه  ضمن تبریک به...

دوشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

اطلاعیه ها