آخرین اخبار

    در نهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه، با رأی اعضاء،     دکتر اصغر سیف  (عضو محترم هیأت علمی گروه آمار) از مرتبه استادیاری به دانشیاری  ارتقاء...

پنج‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه ها