سرآمدان آموزشی دانشکده علوم پایه

سرآمدان آموزشی دانشکده علوم پایه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

انتخاب اساتید ذیل به عنوان سرآمدان دانشکده علوم پایه :

 دکتر اصغر سیف از گروه آمار

دکتر اتابک روحی امیجان از گروه زیست شناسی 

دکتر یداله عظام پناه از گروه زمین شناسی

دکتر رضا علی پور از گروه زمین شناسی

دکتر محمد اسماعیل سامعی از گروه ریاضی

دکتر مهدی میرزاپور از گروه ریاضی

دکتر محمد ملک جانی از گروه فیزیک 

دکتر احمد مهرابی از گروه فیزیک

 

گروه هایی که نفر اول آنها سال قبل به عنوان استاد نمونه انتخاب شده ، نفر دوم گروه هم (به شرط دارا بودن سایر شرایط) انتخاب شده است.

گروه هایی که 15 نفر یا بیشتر عضو هیات علمی دارند 2 نفر به عنوان استاد نمونه انتخاب شده است.

افرادی که حضور نامنظمی دارند از لیست برتر گروه حذف شده اند.

برای گروه هایی با کمتر از 5 نفر ، با نظر دانشکده با نزدیک ترین گروه ادغام شده است.