سخنرانی علمی "مدل‌سازی ریاضی رشد سلول‌های سرطانی و تهاجم به بافت‌های سالم"

سخنرانی علمی "مدل‌سازی ریاضی رشد سلول‌های سرطانی و تهاجم به بافت‌های سالم"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

سخنرانی علمی "مدل‌سازی ریاضی رشد سلول‌های سرطانی و تهاجم به بافت‌های سالم"
سخنران: دکتر فاطمه اسدی مهرگان
زمان : یکشنبه   ۵  آذر ماه ۱۴۰۲ ساعت :  ۱۳
مکان: آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا