دوره بازآموزی فرآیند مصاحبه دکتری وآئین نامه های مربوطه

دوره بازآموزی فرآیند مصاحبه دکتری وآئین نامه های مربوطه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

دوره بازآموزی فرآیند مصاحبه دکتری وآئین نامه های مربوطه، با ارائه جناب آقای دکتر محمودوند ، معاون محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه و حضور کارشناسان تحصیلات تکمیلی  کلیه دانشکده ها و کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه ، از ساعت 12- 8 در تاریخ 1402/02/31 و 1402/03/01 در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار گردید.

جناب آقای دکتر علی عزیزی مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و جناب آقای سپهری کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، نیز در جلسه حضور داشته و به سولات همکاران پاسخ دادند.