دفاع از پایان نامه خانم نیره موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه خانم نیره موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم نیره موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

دفاع از پایان نامه خانم نیره موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی ، تحت راهنمایی آقای دکتر کریم سامعی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر غلامرضا صفاکیش و خانم دکتر اشرف دانشخواه 

تاریخ دفاع: یکشنبه 07/09/95 ساعت  9  صبح