دفاع از پایان نامه خانم زیبا رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک

دفاع از پایان نامه خانم زیبا رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم زیبا رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک

دفاع از پایان نامه خانم زیبا رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک ،  تحت راهنمایی آقای دکتر احمد مهرابی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر محمد ملک جانی و دکتر وحید کمالی

تاریخ دفاع: چهارشنبه 17 /09/95 ساعت  11  صبح