دفاع از پایان نامه آقای علی سوری

دفاع از پایان نامه آقای علی سوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه آقای علی سوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

 با دفاع از پایان نامه آقای علی سوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی  تحت راهنمایی خانم لیلی ایزدی کیان و مشاوره آقایان دکتر سید‌جعفر حسینی دوست و آقای دکتر محمد مهدی فرهپور با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر امیر حسین صدر و دکتر رضا علی پور 

تاریخ دفاع: شنبه 95/11/16  ساعت  10  صبح