دفاع از پایان نامه آقای بنیامین فریدی نباتی

دفاع از پایان نامه آقای بنیامین فریدی نباتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه آقای بنیامین فریدی نباتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

با دفاع از پایان نامه آقای بنیامین فریدی نباتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی تحت راهنمایی آقای دکتر غلامرضا خانلری با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر مجتبی حیدری و دکتر حسن محسنی

تاریخ دفاع: یک شنبه 95/11/17  ساعت  10  صبح