تقویم برگزاری سمینارهای دانشکده علوم پایه (نیمسال 992 )

تقویم برگزاری سمینارهای دانشکده علوم پایه (نیمسال 992 )


تقویم برگزاری سمینارهای دانشکده علوم پایه (نیمسال 992 )

 

به اطلاع می رساند که تمامی اطلاعات ذیل در منوی آموزش ، تحصیلات تکمیلی ،  سمینارها و پایان نامه ها در سایت علوم پایه بارگزاری شده است.

http://sci.basu.ac.ir/sap