تصویری زیبا از سنگ های سیاره ی بهرام (مریخ) که بهرام پیما به زمین فرستاده است

تصویری زیبا از سنگ های سیاره ی بهرام (مریخ) که بهرام پیما به زمین فرستاده است


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

تصویری زیبا از سنگ های سیاره ی بهرام (مریخ) که بهرام پیما به زمین فرستاده است. می توان لایه ای بودن سنگ ها را به خوبی در تصویر مشاهده کرد.وجود سنگ های لایه ای احتمال وجود آب در سیاره ی بهرام را در ذهن تقویت می کند. چرا که معمولا" روش ایجاد سنگ های لایه ای،ته نشین شدن در زیر آب است. تصویر مذکور به پیوست است.