برگزاری مرحله مصاحبه آزمون دکتری (جامانده ها) سال 1402

برگزاری مرحله مصاحبه آزمون دکتری (جامانده ها) سال 1402


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

 

 

مرحله مصاحبه آزمون دکتری سال 1402 برای داوطلبانی که موفق به شرکت در زمان مقرر نشده اند (جامانده ها) در روز دوشنبه مورخ 12 / 04 / 1402 از ساعت 8 الی 12 در محل سایت اداری دانشکده علوم پایه طبق جدول زمانی زیر برگزار می شود. لازم به ذکر ا ست داوطلبانی میتوانند در این فر صت تمدید شده شرکت کنند که اولا در سامانه این دانشگاه به آدرس: https://phd.basu.ac.ir قبلا ثبت نام کرده و ثانیا برای عدم شرکت در مهلت مقرر دلیل موجه داشته اند.
 
 
معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه