اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 22 و 23 آذر ماه

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع 22 و 23 آذر ماه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
  خانم نرگس اخوت
دانشجوی مقطع: دکتری
رشته: ریاضی محض
گرایش: جبر
استاد راهنما: آقای دکتر  سیدحسن علوی
در تاریخ: 22 آذر ماه 1400
در ساعت: 10
 از رساله ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
http://vc.basu.ac.ir/thesis_bsci
در این مراسم شرکت نمایند.
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع
  خانم سهیلا حق ویردی
دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد
رشته: علوم زمین
گرایش: زمین شناسی مهندسی
استاد راهنما: آقای دکتر  محمد حسین قبادی
در تاریخ: 23 آذر ماه 1400
در ساعت: 10
  از رساله ی خود دفاع خواهند نمود. علاقمندان می توانند با مراجعه به     
 لینک: 
http://vc.basu.ac.ir/thesis_bsci
در این مراسم شرکت نمایند.