بازگشت به صفحه کامل

ریاضی مشترک با آمار

ریاضی مشترک با آمارریاضی مشترک با آمار


گروه آموزشی: ریاضی
نام آزمایشگاه: ریاضی مشترک با آمار
نام سرپرست: دکتر کریم سامعی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 146
پست الکترونیک: samei@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: