بازگشت به صفحه کامل

مقاله برتر همایش

مقاله برتر همایش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مقاله خانم انسیه مختاری نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد جناب آقای دکتر ابراهیم طالع فاضل در چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران به عنوان سخنرانی برتر برگزیده شد.

مقاله  خانم انسیه مختاری نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد جناب آقای دکتر ابراهیم طالع فاضل در چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران به عنوان سخنرانی برتر برگزیده شد.