بازگشت به صفحه کامل

مشارکت عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در تدوین استاندارد ملی

مشارکت عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در تدوین استاندارد ملی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اداره کل استاندارد استان همدان اعلام کرد ؛ مشارکت عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در تدوین استاندارد ملی

اداره کل استاندارد استان همدان اعلام کرد ؛

مشارکت عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در تدوین استاندارد ملی

به گزارش خبرنگار بسنا، دکتر حسن محسنی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا به شرح ذیل، در تدوین استاندارد های ملی مشارکت داشته است.

مشارکت به عنوان رئیس کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شامل:

استاندارد ملی به شماره ۱۵-۱۲۳۰۵ سال ۱۳۹۶، بررسی و آزمون ژئوتکنیکی- آزمون میدانی- قسمت ۱۵: اندازه گیری حین حفاری- راهنما

استاندارد ملی به شماره ۲۲۵۱۲ سال ۱۳۹۶، نمونه برداری رسوبات رودخانه ای در حال حرکت- راهنما

استاندارد ملی به شماره ۱۵۵۰۵ سال ۱۳۹۶، ارزیابی دوام سنگ برای کنترل فرسایش- آیین کار

 

هم چنین مشارکت به عنوان عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی شامل: استاندارد ملی به شماره ۲۲۴۲۱ سال ۱۳۹۶، رسوبات رودخانه آب- واژه نامه

برای مشاهده ادامه خبر کلیک کنید