اساتید دانشکده

حسن محسنی

حسن محسنی

حسن محسنی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تحلیل ساختاری پهنه گسلی جوان اصلی زاگرس در جنوب سروآباد (مریوان)، باختر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
سجاد احمدی عوامل زمین‏شناسی مهندسی مؤثر بر ناپایداری شیب‏های سنگی در امتداد جاده کرمانشاه - ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1397/01/08
عرفان ادبی زاده مطالعه عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر روی ناپایداری شیب ها در آبیدر،سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
موسی اسفندیاری بررسی محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و دیاژنز سازند فهلیان در میدان نفتی یادآوران کارشناسی ارشد 1392/06/03
آرش اسکندری دامنه بررسی فرآیندهای دیاژنزی و دولومیتی شدن سازند تله زنگ در تاقدیس امیران و سرکان (لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
مهدی ترابی کاوه ارزیابی زوال سنگ های کربناته تشکیل دهند ی آثار تاریخی به منظور ارائه یک مدل تخمین زننده ی نرخ تخریب (موارد منتخبی از استان های فارس، خوزستان و کرمانشاه) دکتری دانلود 1395/06/27
محدثه جانباز محیط رسوبی و دیاژنز سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان دکتری دانلود 1396/11/15
سیدحسین جلالی مقایسه ی رفتار مقاومتی سنگ های بکر سازند قم با استفاده از آزمون های شاخص (مطالعه موردی: جنوب قم) دکتری دانلود 1396/07/11
فاطمه چراغی بررسی میکرو فاسیس ها، محیط رسوبی و اختصاصات مخزنی گروه خامی در میدان نفتی اهواز کارشناسی ارشد 1392/11/13
فاطمه چراغی بررسی میکروفاسیس ها، محیط رسوبی و اختصاصات مخزنی گروه در میدان نفتی اهواز کارشناسی ارشد 1392/11/13
مریم حیدریان استفاده ار آزمایش پانچ در پیش بینی مقاومت فشاری و کششی سنگ های سست سازند قم در شرق و شمال شرق همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/19
سیدمحمود حسینی بررسی میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز رسوبات الیگو-میوسن در جنوب شهر صحنه کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/27
مرتضی حسن زاده نعمتی مطالعه پتروگرافی و دیاژنز سازند شهبازان بین معولان و پل دختر در استان لرستان کارشناسی ارشد 1393/11/29
سیده زهرا حسینی عسگرابادی محیط رسوبی و مکانیسم تشکیل ریتمیت های سازند پابده در دامنه جنوب غربی کبیرکوه دکتری دانلود 1397/11/10
کامران حسنوند عوامل زمین شناسی موثر بر ناپایداری شیب های سنگی در امتداد آزادره خرم آّباد- پل زال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
روح الله دالایی بررسی ریزرخساره ها، چینه شناسی سکانسی و محیط رسوبی سازند داریان در میدان گازی تابناک در منطقه فارس ساحلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
روح الله زیبرم جوانمرد ریزرخساره‎ها و محیط رسوبی سازند سروک در برش تنگ باولک و شاهنخجیر، شهرستان ملکشاهی (ایلام) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
روح اله زیبرم جوانمرد محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در تاقدیس کبیرکوه (برش تنگ باولک) و تاقدیس شاهنخیر (وژدرون) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
بهمن ساعدی ارزیابی زوال پذیری سنگ آهک های بیستون با تأکید بر سنگ نبشته داریوش کارشناسی ارشد 1392/03/16
بهمن ساعدی ارزیابی زوال پذیری سنگ آهک های بیستون با تاکید بر سنگ نبشته داریوش کارشناسی ارشد 1392/03/06
آرش صلحی جو مطالعه عوامل زمین شناسی موثر بر روی ناپایداری شیب های خاکی در ماکو، آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
مجید طولابی ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری، میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند امیران در جنوب غرب لرستان کارشناسی ارشد 1393/04/30
سمیه غضنفری کانی شناسی و ژئوشیمی تراورتنهای منطقه بی آب (آوج، استان قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/26
مهدی مالکی مقدم رسوب شناسی و ژئوشیمی مرز پرموتریاس در ناحیه آبگرم استان قزوین کارشناسی ارشد 1392/07/09
مهدی مالکی مقدم رسوب شناسی و ژئوشیمی مرز پرموتریاس در منطقه آبگرم استان قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/09
حامد مرادی باغچه میشه بررسی منشا ریزگرد در کویر بزگ ایران (مطالعه موردی استان سمنان و شمال شرق استان اصفهان (منطقه خور و بیابانک)) کارشناسی ارشد 1393/11/29
حمید منصوری بررسی محیط رسوبی، ژئوشیمی آلی و دیاژنز سازند پابده در شهرستان گیلان غرب کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
سارا نصرتی پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های بخش بالایی سازند میلا در منطقه کیسه جین (آبگرم، استان قزوین) کارشناسی ارشد 1397/11/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین شناسی نفت 2015016 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کاربرد چینه نگاری سکانسی در رسوب شناسی 2015582 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اصول تفسیر لاگ 2015396 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
رخساره های شیمیایی و زیست شیمیایی 2015579 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
زمین شناسی فیزیکی (نظری) 2015173 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
زمین شناسی مخازن هیدروکربنی 2015378 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سنگ های کربناتی(عملی) 2015376 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سنگ های کربناتی(نظری) 2015375 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 21 - 28 از 28 نتیجه
از 2