اساتید دانشکده

نمایش 1 - 50 از 67 نتیجه
از 2
 
سیامک یاری

سیامک یاری

استادیار 
شماره تماس: 1111
پست الکترونیکی: 
لیلی ایزدی کیان

لیلی ایزدی کیان

استادیار 
شماره تماس: 8292375
پست الکترونیکی: 
حمید اسمعیلی

حمید اسمعیلی

دانشیار 
شماره تماس: 8238891
پست الکترونیکی: 
محمد امیری

محمد امیری

استادیار 
شماره تماس: 38395243
پست الکترونیکی: 
change-logo

ابراهیم امینی سرشت

استادیار 
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
قاسم انصاری پور

قاسم انصاری پور

دانشیار 
شماره تماس: 34248346
پست الکترونیکی: 
change-logo

نعیمه اولنج

استادیار 
شماره تماس: 38236333
پست الکترونیکی: 
change-logo

منوچهر بابایی

دانشیار 
شماره تماس: 38248916
پست الکترونیکی: 
مهرداد براتی

مهرداد براتی

استادیار 
شماره تماس: 38238216
پست الکترونیکی: 
حسین پارسیان

حسین پارسیان

مربی 
شماره تماس: 38381601
پست الکترونیکی: 
اشرف ترکیان

اشرف ترکیان

دانشیار 
شماره تماس: 11111111
پست الکترونیکی: 
محمدحسین توکلی

محمدحسین توکلی

دانشیار 
شماره تماس: 38215079
پست الکترونیکی: 
فرهاد جعفرپورهمدانی

فرهاد جعفرپورهمدانی

استاد 
شماره تماس: 38239977
پست الکترونیکی: 
عبدالکریم چهرگانی راد

عبدالکریم چهرگانی راد

استاد 
شماره تماس: 38268193
پست الکترونیکی: 
مهدی حاجی ولیئی

مهدی حاجی ولیئی

دانشیار 
شماره تماس: 38237603
پست الکترونیکی: 
صفدر حبیبی

صفدر حبیبی

استادیار 
شماره تماس: 38388116
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجتبی حیدری

دانشیار 
شماره تماس: 38238227
پست الکترونیکی: 
change-logo

شهره حسامی

استادیار 
شماره تماس: 969893
پست الکترونیکی: 
سعید خدابخش

سعید خدابخش

دانشیار 
شماره تماس: 38212312
پست الکترونیکی: 
عبدالحسین خدام محمدی

عبدالحسین خدام محمدی

دانشیار 
شماره تماس: 38268738
پست الکترونیکی: 
قربان خلیل زاده رنجبر

قربان خلیل زاده رنجبر

استادیار 
شماره تماس: 38380987
پست الکترونیکی: 
اشرف دانشخواه

اشرف دانشخواه

دانشیار 
شماره تماس: 38225927
پست الکترونیکی: 
بهروز رفیعی

بهروز رفیعی

دانشیار 
شماره تماس: 38222936
پست الکترونیکی: 
مسعود رنجبرمبارکه

مسعود رنجبرمبارکه

استاد 
شماره تماس: 38292380
پست الکترونیکی: 
change-logo

اتابک روحی امینجان

استادیار 
شماره تماس: 38201602
پست الکترونیکی: 
داود رئوفی

داود رئوفی

دانشیار 
شماره تماس: 38223126
پست الکترونیکی: 
سعیده زریونی

سعیده زریونی

استادیار 
شماره تماس: 38220697
پست الکترونیکی: 
بابک ژاله

بابک ژاله

استاد 
شماره تماس: 38212226
پست الکترونیکی: 
حجت اله سامع

حجت اله سامع

دانشیار 
شماره تماس: 38215845
پست الکترونیکی: 
محمداسماعیل سامعی

محمداسماعیل سامعی

استادیار 
شماره تماس: 38347813
پست الکترونیکی: 
کریم سامعی

کریم سامعی

دانشیار 
شماره تماس: 38241345
پست الکترونیکی: 
علی اصغر سپاهی گرو

علی اصغر سپاهی گرو

استاد 
شماره تماس: 38385447
پست الکترونیکی: 
change-logo

اصغر سیف

استادیار 
شماره تماس: 38238205
پست الکترونیکی: 
change-logo

رسول سلیمانی

استادیار 
شماره تماس: 38236183
پست الکترونیکی: 
فریدون سموات

فریدون سموات

استادیار 
شماره تماس: 38386786
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی سوری

دانشیار 
شماره تماس: 38210399
پست الکترونیکی: 
حسین شهبازی

حسین شهبازی

استادیار 
شماره تماس: 38221694
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجید صادقی فر

استادیار 
شماره تماس: 38220133
پست الکترونیکی: 
مرتضی صالحی

مرتضی صالحی

استادیار 
شماره تماس: 38218496
پست الکترونیکی: 
امیرحسین صدر

امیرحسین صدر

استادیار 
شماره تماس: 38262361
پست الکترونیکی: 
غلامرضا صفاکیش همدانی

غلامرضا صفاکیش همدانی

استادیار 
شماره تماس: 0813822919
پست الکترونیکی: 
ابراهیم طالع فاضل

ابراهیم طالع فاضل

استادیار 
شماره تماس: 38291124
پست الکترونیکی: 
حسین عابدی اندانی

حسین عابدی اندانی

استادیار 
شماره تماس: 34244971
پست الکترونیکی: 
پوریا عصاری

پوریا عصاری

استادیار 
شماره تماس: 38236620
پست الکترونیکی: 
یداله عظام پناه

یداله عظام پناه

استادیار 
شماره تماس: 4262207
پست الکترونیکی: 
رضا علی پور

رضا علی پور

استادیار 
شماره تماس: 33
پست الکترونیکی: 
سیدحسن علوی

سیدحسن علوی

دانشیار 
شماره تماس: 38225925
پست الکترونیکی: 
اسمعیل فیضی

اسمعیل فیضی

استادیار 
شماره تماس: 38229187
پست الکترونیکی: 
رضا قاسمی

رضا قاسمی

استادیار 
شماره تماس: 38317028
پست الکترونیکی: 
مهدی قیاسوند

مهدی قیاسوند

دانشیار 
شماره تماس: 38380987
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 67 نتیجه
از 2