کد خبر: 6316    1395/11/13
دفاع از رساله‌ي آقای ابراهیم فصاحت
دفاع از رساله‌ي آقای ابراهیم فصاحت دانشجوی دکتری رشته ریاضی
کد خبر: 6315    1395/11/13
دفاع از پایان نامه آقای مهدی دینی امزاجرد
دفاع از پایان نامه آقای مهدی دینی امزاجرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فيزيك
کد خبر: 6314    1395/11/13
دفاع از پایان نامه خانم سعیده سوری
دفاع از پایان نامه خانم سعیده سوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فيزيك
کد خبر: 6313    1395/11/13
دفاع از پایان نامه خانم فرزانه حسنی
دفاع از پایان نامه خانم فرزانه حسنی ناظر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فيزيك
کد خبر: 6312    1395/11/13
دفاع از پایان نامه خانم سحر کریمیان
دفاع از پایان نامه خانم سحر کریمیان کوثر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فيزيك
کد خبر: 6311    1395/11/13
دفاع از پایان نامه خانم الهام زارع
دفاع از پایان نامه خانم الهام زارع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فيزيك
کد خبر: 6310    1395/11/13
دفاع از پایان نامه خانم فرزانه شمخانی
دفاع از پایان نامه خانم فرزانه شمخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
کد خبر: 6309    1395/11/13
دفاع از پایان نامه خانم صفورا رنجبران
دفاع از پایان نامه خانم صفورا رنجبران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
کد خبر: 6043    1395/10/08
دفاع از رساله‌ي آقاي علي جعفري
دفاع از رساله‌ي آقاي علي جعفري دانشجوي دكتري رشته رياضي گرايش جبر
کد خبر: 6042    1395/10/08
دفاع از پايان نامه آقاي سعيد غلامي‌احسن
دفاع از پايان نامه آقاي سعيد غلامي‌احسن دانشجوي كارشناسي ارشد رشته رياضي
 |<  <  1 2 3 4 5  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند