کد خبر: 6328    1395/11/13
دفاع از پایان نامه خانم سیده نسرین فلاحیان
دفاع از پایان نامه خانم سیده نسرین فلاحیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
کد خبر: 6327    1395/11/13
دفاع از پایان نامه آقای علی سوری
دفاع از پایان نامه آقای علی سوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی
کد خبر: 6326    1395/11/13
دفاع از پایان نامه خانم پریسا امینی
دفاع از پایان نامه خانم پریسا امینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی
کد خبر: 6325    1395/11/13
دفاع از پایان نامه خانم فاطمه رستمی
دفاع از پایان نامه خانم فاطمه رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی
کد خبر: 6324    1395/11/13
دفاع از پایان نامه آقای بنیامین فریدی نباتی
دفاع از پایان نامه آقای بنیامین فریدی نباتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی
کد خبر: 6321    1395/11/13
دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم علی پناهی
دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم علی پناهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی
کد خبر: 6320    1395/11/13
دفاع از پایان نامه خانم راضیه قاسملو
دفاع از پایان نامه خانم راضیه قاسملو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی
کد خبر: 6319    1395/11/13
دفاع از پایان نامه خانم حمیرا بالازاده سماواتی
دفاع از پایان نامه خانم حمیرا بالازاده سماواتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فيزيك
کد خبر: 6318    1395/11/13
دفاع از پایان نامه خانم الهه نوائی نیک
دفاع از پایان نامه خانم الهه نوائی نیک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فيزيك
کد خبر: 6317    1395/11/13
دفاع از رساله‌ي خانم فاطمه جلالی مقیم
دفاع از رساله‌ي خانم فاطمه جلالی مقیم دانشجوی دکتری رشته زیست‌شناسی
 |<  <  1 2 3 4 5  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند