کد خبر: 10358    1396/06/21
دفاع از رساله‌ي خانم محترم هنرمندنیا دانشجوی دکتری رشته فیزیک
با دفاع از رساله‌ي خانم محترم هنرمندنیا دانشجوی دکتری رشته فیزیک گرایش حالت جامد با عنوان " شبيه سازي رايانه اي دو بعدي رشد چكرالسكي تك بلور ژرمانيوم
کد خبر: 10357    1396/06/21
دفاع از پایان نامه آقای بهروز اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
دفاع از پایان نامه آقای بهروز اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
کد خبر: 10356    1396/06/21
دفاع از پایان نامه خانم فاطمه یاری طالب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
با دفاع از پایان نامه خانم فاطمه یاری طالب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
کد خبر: 10349    1396/06/21
دفاع از پایان نامه آقای ارسلان عظیم بیگی راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی
دفاع از پایان نامه آقای ارسلان عظیم بیگی راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی
کد خبر: 10348    1396/06/21
دفاع از پایان نامه خانم اسماء خلیفه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی
با دفاع از پایان نامه خانم اسماء خلیفه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی
کد خبر: 10347    1396/06/21
دفاع از رساله‌ آقای شهرام مهری دانشجوی دکتری رشته رياضي
با دفاع از رساله‌ آقای شهرام مهری دانشجوی دکتری رشته رياضي گرایش جبر با عنوان " گراف کیلی روی حلقه ­های مدرج "
کد خبر: 10346    1396/06/21
دفاع از رساله‌ي آقای یونس جلیلیان دانشجوی دکتری رشته رياضي
با دفاع از رساله‌ي آقای یونس جلیلیان دانشجوی دکتری رشته رياضي گرایش جبر با عنوان " DO- تشخیص پذیری برخی از گرو­ه­های متناهی "
کد خبر: 10345    1396/06/21
دفاع از رساله‌ خانم آرزو صوفي كرباسكي دانشجوی دکتری رشته رياضي
با دفاع از رساله‌ي خانم آرزو صوفي كرباسكي دانشجوی دکتری رشته رياضي گرایش جبر با عنوان " مطالعه کدها روی حلقه­ های ایدآل های اصلی
کد خبر: 10344    1396/06/21
دفاع از رساله‌ آقای صادق صادقی دانشجوی دکتری رشته رياضي
با دفاع از رساله‌ي آقای صادق صادقی دانشجوی دکتری رشته رياضي گرایش جبر با عنوان " کدهای جمعی  MDS و MDR روی یک حلقه " به راهنمایی آقای دکتر کریم سامعی  با شرایط زیر موافقت گردید:
کد خبر: 6329    1395/11/13
دفاع از پایان نامه آقای سیاوش رحیمی
دفاع از پایان نامه آقای سیاوش رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی
 |<  <  1 2 3 4 5  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند