کد خبر: 10458    1396/06/29
دفاع از پایان نامه آقای حسین رحمتی 
 با دفاع از پایان نامه آقای حسین رحمتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش نجوم ،  تحت راهنمایی آقای دکتر احمد مهرابی
کد خبر: 10457    1396/06/29
دفاع از پایان نامه آقای سجاد یوسفی مظاهر 
دفاع از پایان نامه آقای سجاد یوسفی مظاهر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک
کد خبر: 10442    1396/06/27
 دفاع از پایان نامه خانم سمیرا شامخی رجب پور 
 با دفاع از پایان نامه خانم سمیرا شامخی رجب پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
کد خبر: 10441    1396/06/27
دفاع از پایان نامه آقای بهنام طاهرخانی
با دفاع از پایان نامه آقای بهنام طاهرخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
کد خبر: 10440    1396/06/27
دفاع از پایان نامه خانم لیلا افشار کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
با دفاع از پایان نامه خانم لیلا افشار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
کد خبر: 10363    1396/06/21
دفاع از پایان نامه خانم لعیا رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
 با دفاع از پایان نامه خانم لعیا رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر کریم سامعی
کد خبر: 10361    1396/06/21
دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل جعفری هنر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
 با دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل جعفری هنر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی  تحت راهنمایی آقای دکتر غلامرضا صفاکیش
کد خبر: 10360    1396/06/21
دفاع از پایان نامه آقای محمد امین نوريه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
 با دفاع از پایان نامه آقای محمد امین نوريه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر محمد اسماعیل سامعی
کد خبر: 10359    1396/06/21
دفاع از پایان نامه آقای امجد خالدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
با دفاع از پایان نامه آقای امجد خالدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر مهدی قیاسوند
کد خبر: 10358    1396/06/21
دفاع از رساله‌ي خانم محترم هنرمندنیا دانشجوی دکتری رشته فیزیک
با دفاع از رساله‌ي خانم محترم هنرمندنیا دانشجوی دکتری رشته فیزیک گرایش حالت جامد با عنوان " شبيه سازي رايانه اي دو بعدي رشد چكرالسكي تك بلور ژرمانيوم
 |<  < 1 2 3 4 5  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند