جلسه گروه زمین شناسی
کد خبر: 6010    1395/10/04
برگزاری جلسه توجیهی
کد خبر: 5736    1395/08/11
راهنمای ایجاد VPN
کد خبر: 5734    1395/08/10

جلسه گروه زمین شناسی

 
کد خبر: 6010    1395/10/04

قابل توجه اساتید محترم گروه زمین شناسی ، جلسه گروه روز یکشنبه به مورخه 95/10/5 راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند