دانشجویان با غیبت ستاره دار

 
کد خبر: 12116    1396/10/19

 دانشجویانی که دارای غیبت ستاره دار می باشند هر چه سریعتر به گروه های مربوطه خود مراجعه نمایند. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند