دفاع از پایان نامه دکتری آقای محمدرضا عليمرادي

 
کد خبر: 10139    1396/04/28

 با دفاع از رساله‌ي آقاي محمدرضا عليمرادي دانشجوي دكتري رشته رياضي گرايش جبر به شماره دانشجويي 9124120001 با عنوان " مطالعه كدها روي حلقه¬هاي موضعي متناهي " به راهنمايي آقاي دكتر كريم سامعي با شرايط زير موافقت گرديد:
داور داخلي: خانم دكتر اشرف دانشخواه رشته رياضي گرايش جبر با مرتبه علمي دانشياري
داوران خارجي: آقايان دكتر حميدرضا ميمني (رشته رياضي گرايش جبر با مرتبه علمي استادي از دانشگاه شهيد رجايي) و دكتر عليرضا اشرفي (رشته رياضي گرايش جبر با مرتبه علمي استادي از دانشگاه كاشان)
تاريخ دفاع: دو شنبه 20/06/96 ساعت 16:00 بعد از ظهر
ناظر تحصيلات تكميلي: آقاي دكتر سيد حسن علوي  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند