دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه كوكبي

 
کد خبر: 10138    1396/04/28

با دفاع از پايان نامه خانم فاطمه كوكبي آراسته دانشجوي كارشناسي ارشد رشته زمين شناسي ، تحت راهنمايي خانم دكتر اشرف تركيان با شرايط زير موافقت گرديد:
داوران: آقايان دكتر علي اصغر سپاهي گرو و دكتر حسين شهبازي
تاريخ دفاع: يك شنبه 26/06/96 ساعت 14:00 بعد از ظهر  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند