دفاع از پایان نامه دکتری آقاي مجيد رستمي

 
کد خبر: 10137    1396/04/28

با دفاع از رساله‌ي آقاي مجيد رستمي دانشجوي دكتري رشته رياضي گرايش رياضي كاربردي ، با عنوان " روش هاي بهينه سازي براي حل مسأله مينيمم سازي ıℓ در سنجش فشرده " به راهنمايي آقاي دكتر حميد اسمعيلي با شرايط زير موافقت گرديد:
داور داخلي: آقاي دكتر پوريا عصاري رشته رياضي گرايش كاربردي با مرتبه علمي استادياري
داوران خارجي: آقايان دكتر كيوان اميني (رشته رياضي گرايش كاربردي(تحقيق در عمليات) با مرتبه علمي استادي از دانشگاه رازي) و دكتر اسماعيل خرم (رشته رياضي گرايش كاربردي(تحقيق در عمليات) با مرتبه علمي استادي از دانشگاه امير كبير)
تاريخ دفاع: يكشنبه 22/06/96 ساعت 10:00 صبح  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند