دفاع از پایان نامه خانم سیده نسرین فلاحیان

 
کد خبر: 6328    1395/11/13

با دفاع از پایان نامه خانم سیده نسرین فلاحیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی  تحت راهنمایی آقای دکتر کریم سامعی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر غلامرضا صفاکیش و خانم دکتر اشرف دانشخواه 

تاریخ دفاع: یکشنبه 95/11/17 ساعت  11  صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند