دفاع از پایان نامه آقای علی سوری

 
کد خبر: 6327    1395/11/13

 با دفاع از پایان نامه آقای علی سوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی  تحت راهنمایی خانم لیلی ایزدی کیان و مشاوره آقایان دکتر سید‌جعفر حسینی دوست و آقای دکتر محمد مهدی فرهپور با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر امیر حسین صدر و دکتر رضا علی پور 

تاریخ دفاع: شنبه 95/11/16  ساعت  10  صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند