دفاع از پایان نامه خانم فاطمه رستمی

 
کد خبر: 6325    1395/11/13

 با دفاع از پایان نامه خانم فاطمه رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی تحت راهنمایی آقای دکتر سید داود محمدی‌کهنگی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر مجتبي حيدري و دکتر حسن محسنی

تاریخ دفاع: سه شنبه 95/11/19  ساعت  8  صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند