دفاع از پایان نامه خانم راضیه قاسملو

 
کد خبر: 6320    1395/11/13

با دفاع از پایان نامه خانم راضیه قاسملو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی تحت راهنمایی آقای دکتر حسین شهبازی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر علی اصغر سپاهی گرو و خانم دکتر لیلی ایزدی کیان 

تاریخ دفاع: دو شنبه 18/11/95  ساعت  10  صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند